يکشنبه 29 بهمن 1396 - Sunday, February 18, 2018
ComponentArt Rotator :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
 شرح مطلب
استقبال نخبگان از بولتن رسانه اي خارجي مرکز پژوهشي راهبردي آريا
15:58:26 - 1391 شنبه 17 مرداد
بزرگنمایی:


استقبال پژوهشگران از بخش بولتن ترجمه مقالات نشريه خارجيمرکز پژوهشي راهبردي آريا گسترده شد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشي راهبردي آريا در پي نشر حدود چهل شماره از بولتن ترجمه مقالات نشريات خارجي،نخبگان و پژوهشگران همکار مرکز مطالعات و مراجعه کنندگان به سايت مرکز از مفيد بودن اين مطالب در راستاي دريافت دقيق تر نگرش مطبوعات و مراکز مطالعاتي خارجي نسبت به مسايل ايران خبردادند.
لازم به ذکر است که گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي توسط مراکز معتبر از مهمترين نشريات بين المللي انتخاب ،ترجمه و درج مي گردد.

Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.