چهارشنبه 29 خرداد 1398 - Wednesday, June 19, 2019
 شرح مطلب
مهيا شدن ايران براي رويارويي با نيروي دريايي آمريکا در اقيانوس اطلس و نگراني از وقوع جنگ سوم جهاني
16:23:03 - 1397 دوشنبه 17 دي
بزرگنمایی:

مهيا شدن ايران براي رويارويي با نيروي دريايي آمريکا در اقيانوس اطلس و نگراني از وقوع جنگ سوم جهاني
دريادار تورج حسني مقدم، فرمانده نيروي دريايي ايران، در مصاحبه روز جمعه با خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي وعده داد ناوشکن تازه سهند در سال نو ايراني به آب هاي غرب اعزام خواهد شد.
او گفت:" اقيانوس اطلس در دوردست قرار دارد و احتمال مي رود که اين ماموريت نيروي دريايي ايران پنج ماه به طول انجامد."
او همچنين گفت اين ماموريت مي تواند بخشي از ماموريتي باشد که رهبر معظم آيت الله خامنه اي فرمان آن را داده است.
او افزود:"جمهوري اسلامي از طريق تداوم حضور نيروهاي راهبردي خود، دستورات فرمانده کل قوا را براي حفاظت از منافع جمهوري اسلامي در آب هاي دور دست ،به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوري اسلامي ايران، خنثي کردن تبليغات ايران هراسانه و تامين خطوط کشتي راني اجرا خواهد کرد."
خبر استقرار ناوهاي ايران در اقيانوس اطلس همچنين به دنبال اظهارات وزيرخارجه پمپئو در مورد ايران مطرح مي شود که روز پنج شنبه ، اين قدرت خاورميانه اي را به نقض قطعنامه ٢٢٣١ سازمان ملل متهم کرده و گفته بود:"ايران قصد دارد موشک هاي ماهواره بر را با همان فناوري موشک هاي بالستيک قاره پيما به فضا پرتاب کند."
پمپئو گفت :"ما ساکت نخواهيم نشست تا اين رژيم امنيت بين المللي را تهدبد کند. چنين افداماتي نقض قطعانه ٢٢٣١ شوراي امنيت محسوب مي شود."
وزير خارجه ظريف نيز در پاسخ پمپئو، اظهار داشت:"پرتاب موشک ماهواره بر از سوي ايران نقض اين قطعنامه نيست و با توجه به خروج امريکا از برجام ، اين کشور حق ندارد درباره اين موضوع اظهار نظر کند."

اداره کل رسانه هاي خارجي
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.