پنجشنبه 14 فروردين 1399 - Thursday, April 2, 2020
 شرح مطلب
ساختار جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد؛ نياز هژموني قدرت
13:33:18 - 1397 شنبه 29 دي
بزرگنمایی:

چکيده مقاله
 
 
خردورزي جامعه‌ملل به دليل عدم تعيين رهبر براي نظام جهاني و اعطاي امتيازي درخور به قدرت‌هاي آن روز‌، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را به‌همراه داشت. اين نقايص در ساختار ‌سازمان‌ملل با خردورزي وتو‌، رفع و جهانِ تازه داراي رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرت‌هاي جديد‌، ضعف قدرت‌هاي گذشته و رسيدن اغلب کشورها به بلوغ زندگي جمعي، باعث رفع نياز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بين‌المللي را که هنوز ساختار قديمي خويش را حفظ کرده، در آستانه نابخردي ديگري قرار داده است که لزوماً با گفتگو حل‌شدني نيست. از اين‌رو، ضروري است تا براي جلوگيري از فاجعه جنگي ديگر‌، همه قدرت‌هاي بين‌المللي به سهم خود‌ (اين سهم از شاخص‌هاي مادي و معنوي متعدد هر دولت نشئت مي‌گيرد و در طول حضور در مرکز تصميم‌گيري و تعداد رأي و قدرت رأي هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بين‌المللي در شوراي امنيت سهيم شده و همه کشورها در بازي اداره جهان سرگرم شوند. 
 
جهت مطاله بيشتر اينجا را کليک کنيد

مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.