پنجشنبه 14 فروردين 1399 - Thursday, April 2, 2020
 شرح مطلب
مدارس بيشتر و تانک هاي کمتر براي خاور ميانه
11:41:02 - 1397 شنبه 6 بهمن
بزرگنمایی:


تونس تنها کشور خاورميانه است که توانست به آن هدفي برسد که ما نتوانستيم براي عراق، سوريه، مصر ، ليبي و افغانستان به آن دست يابيم. تونس در خلال ٥٠ سال گذشته به جاي نيروهاي نظامي ، ميزبان گروه هاي صلح امريکايي بوده و پس از انقلاب مردمي سال ٢٠١١ تنها يک ميليارد دلار کمک از امريکا دريافت کرده است. در مقايسه بايد گفت امريکا اکنون سالانه حدود ٤٥ ميليارد دلار در افغانستان هزينه مي کند

مدارس بيشتر و تانک هاي کمتر براي خاور ميانه
اعلام ناگهاني رئيس جمهور ترامپ مبني بر خارج ساختن نيروهاي امريکا از سوريه و کاهش شمار آنها در افغانستان، بحث هاي تازه اي را در مورد حضور نيروهاي زميني ما در خاورميانه و حياتي بودن يا نبودن حضور آنها در منطقه مطرح کرده است. من نيز همين پرسش را از خود دارم ولي براي پاسخ بايد با پرسش ديگري شروع کنم:
چرا تنها کشور عرب درگير در بهار عربي که توانست با انتقال نسبتاً آرام از نظام ديکتاتوري به مردم سالاري برسد، بايد کشوري باشد که ما کمترين مداخله را در آن داشتيم و هرگز سربازاني به آنجا اعزام نکرديم.
آري تونس تنها کشور خاورميانه است که توانست به آن هدفي برسد که ما نتوانستيم براي عراق، سوريه، مصر ، ليبي و افغانستان به آن دست يابيم. تونس در خلال ٥٠ سال گذشته به جاي نيروهاي نظامي ، ميزبان گروه هاي صلح امريکايي بوده و پس از انقلاب مردمي درسال ٢٠١١ تنها يک ميليارد دلار کمک از امريکا دريافت کرده است. در مقايسه بايد گفت امريکا اکنون سالانه حدود ٤٥ ميليارد دلار در افغانستان هزينه مي کند.
چرا تونس توانست به نظام دمکراسي تبديل شود ولي ديگران نتوانستند؟ پاسخ را بايد در زمان حبيب بورقيبه، رهبر استقلال تونس بنيانگذار اين کشور ورئيس جمهور آن در خلال سال هاي ١٩٥٦ تا ١٩٨٧ ، جستجو کرد.
اگرچه بورقيبه مانند بسياري از زمامداران عرب، رئيس جمهور خود خوانده و مادام العمر ، ولي داراي چند ويژگي منحصر به فرد بود. او ارتش بسيار کوچکي داشت و چهار دهه زمان را براي نابود ساختن اسرائيل به هدر نداد. او خواستار همزيستي مسالمت آميز بود.
بورقيبه زنان تونس را آموزش داد و توانمند کرد و به گروه هاي قدرتمند جامعه مدني مانند اتحاديه هاي تجاري ، سنديکاهاي وکلا گروه هاي زنان اجازه فعاليت داد که نقشي مهمي در سرنگون ساختن جانشين مستبد بورقيبه و تشکيل حکومت مردمي مرتبط با جنبش اسلامي تونس ايفا کردند. تونس همچنين از اين موهبت برخودرار بود که نفت چنداني نداشت. بنابراين بايد بر روي آموزش مردم خود سرمايه گذاري مي کرد.
من دوست دارم که نيروهاي ما در سوريه باقي بمانند ولي نه از آن جهت که داعش هنوز شکست نخورده است. حضور کوچک تر وکم هزينه تر نيروهاي امريکايي در سوريه از آن جهت مهم است که مي تواند از طريق حفاظت از کردها و اهل سنت ميانه رو در برابر دولت خشونت گراي سوريه و ترکيه، مانع بروز فجايع شود
نيروهاي ما همچنين مي توانند شمال سوريه را ثبات بخشند و مانع وقوع موج ديگري از آوارگان شوند که به بي ثباتي در لبنان و اردن انجاميد و واکنش هاي ملي گرايانه را در اتحاديه اروپا برانگيخت.
من درنهايت، ٢ ميليارد دلار از آن ٤٥ ميليارد دلار پس انداز شده ناشي از خروج از افغانستان را در منطقه و براي تغييرات فرهنگي در سراسر جهان عرب هزينه مي کردم و کمک هاي هنگفتي را به دانشگاه امريکايي قاهره، دانشگاه امريکايي بيروت، دانشگاه امريکايي عراق در سليمانيه و دانشگاه امريکايي افغانستان اعطا مي کردم و از طريق برنامه هاي بورسيه، دانش آموزان برجسته در مدارس دولتي عرب را به کالج هاي هنري آزاد به شيوه امريکا در لبنان يا مناطق ديگر اعزام مي کردم.
من همچنين رواديدهاي دانشجويي و بورسيه را به ويژه براي زنان عرب گسترش مي دادم تا در امريکا به تحصيل مشغول شوند و ٥ هزار بورسيه را براي ايراني ها تعيين مي کردم تا در رشته هاي علوم ، مهندسي و پزشکي در امريکا تحصيل کنند.
همچنين يک وام يک ميليارد دلاري بدون بهره را به تونس اعطا و شمار شرکت هاي امريکايي در اين کشور را چهار برابر مي کردم تا از ايجاد کسب و کارهاي نوظهور در آن حمايت کنند.
اکنون زمان آن است که ما قدرت نرم خود را به کار گيريم و توجه خود را بيشتر بر دسترسي ايراني ها و اعراب به عواملي معطوف کنيم که مردم تونس را بدون هيچ گونه جنگي از سوي امريکا، به ايجاد تغيير در نظام خود موفق کرد.
نويسنده: توماس فريدمن، مقاله نويس مسائل خارجي و برنده سه جايزه پوليتزر و نويسنده هفت اثر از جمله کتاب " از بيروت تا بيت المقدس"

اداره کل رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.