دوشنبه 31 تير 1398 - Monday, July 22, 2019
 شرح مطلب
سير تحول تبيين مفاهيم پناهنده و پناهجو
14:08:57 - 1397 چهارشنبه 17 بهمن
بزرگنمایی:

چکيده

پناهندگي يکي از حقوق بنيادين بين‌الملل بشر است، دولتها موظفند براي برآورده شدن اين حق، آنرا به رسميت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردي به عنوان پناهنده در کشور پذيرنده شناخته شود، بايد احراز شود که آيا ترس موجه از آزار و اذيت دولت متبوع خود، ناشي از علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در گروه هاي اجتماعي و داشتن عقايد خاص سياسي وجود دارد يا خير. از آنجا که اين فرد در دوران اثبات ادعاي پناهندگي، محروم از حمايت دولت متبوع خود است به همين دليل نمي توان وي را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفي، دولت پناه­پذير هنوز اين شخص را به عنوان پناهنده نپذيرفته است که حمايتهاي لازم را از وي به عمل آورد، بنابراين، اين فرد واجد عنوان خاصي مي شود. وضعيتي که فرد در آن قرار دارد ، وضعيتي است بين شرايط «شهروندي» و «پناهندگي» که به آن «پناهجويي» اطلاق مي‌شود. در اين مقاله سير تحول تاريخي واژگان پناهجو و پناهنده مورد بررسي قرار مي‌گيرد و واژه پناهنده طبق کنوانسيون مربوط به حقوق پناهندگان ارزيابي مي گردد و تفاوت ميان واژه پناهنده و واژه پناهجو آشکار مي‌گردد.
 
جهت مطالعه بيشتر اينجا را کليک کنيد

دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.