جمعه 9 خرداد 1399 - Friday, May 29, 2020
 شرح مطلب
رئيس جمهور بعدي آمريکا بايد به توافق هسته اي ايران بازگردد
11:45:02 - 1397 شنبه 27 بهمن
بزرگنمایی:


در کمال شگفتي بسياري از تحليلگران از جمله من با وجود خارج شدن دولت ترامپ از برجام و اعمال دوباره تحريم ها عليه ايران، اين کشور همچنان به توافق هسته اي سال ٢٠١٥ پايبند مانده است. تهران ظاهراً مطمئن است که اگر بتواند فشارهاي اقتصادي را تحمل کند، رئيس جمهور بعدي امريکا با لغو تصميم ترامپ، به برجام بازخواهد گشت و تا زماني که اين اميد باقي است، هواداران برجام در تهران مي توانند آيت الله خامنه اي را به ماندن در توافق هسته اي متقاعد سازند.

رئيس جمهور بعدي آمريکا بايد به توافق هسته اي ايران بازگردد
در کمال شگفتي بسياري از تحليلگران از جمله من با وجود خارج شدن دولت ترامپ از برجام و اعمال دوباره تحريم ها عليه ايران، اين کشور همچنان به توافق هسته اي سال ٢٠١٥ پايبند مانده است. تهران ظاهراً مطمئن است که اگر بتواند فشارهاي اقتصادي را تحمل کند، رئيس جمهور بعدي امريکا با لغو تصميم ترامپ، به برجام بازخواهد گشت و تا زماني که اين اميد باقي است، هواداران برجام در تهران مي توانند آيت الله خامنه اي را به ماندن در توافق هسته اي متقاعد سازند.
نخستين پرسشي که برنده احتمالي انتخابات رياست جمهوري امريکا با آن مواجه خواهد بود، اين است که آيا بايد به توافق هسته اي بازگردد يا خير و پاسخ آن بايد مثبت باشد. برجام يکي از مستحکم ترين و دقيق ترين توافق هاي هسته اي تا کنون مي باشد که برنامه هسته اي ايران را مهار و امريکا را قادر کرده است هرگونه تلاش اين کشور براي ساخت بمب اتمي را زير نظر بگيرد. برجام با خروج امريکا نيز به حيات خود ادامه داده است و اگر امريکا دوباره به آن وارد شود، مزاياي توافق همچنان باقي است.
برجام توافقي جذاب بود که ميان متحدان اروپايي ما، چين و روسيه و با تائيد سازمان ملل منعقد شد و اگر امريکا در دولت تازه خود بخواهد بارديگر رهبري بر عرصه جهان را برعهده گيرد، بازگشتن به برجام ضروري خواهد بود.
ولي پرسش دشوارتر اين است که امريکا چگونه به برجام بازگردد. بازگشت ساده به برجام اشتباه خواهد بود و رئيس جمهور آينده بايد از اهرم به دست آمده در نتيجه خروج ترامپ، استفاده کند و در بسياري مسائل ديگر نيز با ايران به تفاهم برسد
از آنجاکه تهران به اين نتيجه رسيده است که ماندن در برجام با وجود خروج امريکا از آن، به نفع ايران است، بازگشت امريکا به معناي اميتازدهي يک جانبه به ايران خواهد بود و واشنگتن بايد بتواند در ازاي بازگشت خود چيزي را طلب کند.
واشنگتن بايد از طريق ديپلماسي آرام، تعهد تهران را به يک دستور کار تازه که شماري از مسائل مهم را در بر مي گيرد، جلب کند. ولي واقعيات سياسي حاکي از آن است که بعيد است کنگره بدون پيشرفت در زمينه هاي ديگر تحريم ها را لغو کند .
دستور کار ورود دوباره به برجام چگونه خواهد بود؟ نخست آن که ايران بايد با مذاکره در مورد برنامه هسته اي خود پيش از پايان يافتن محدوديت هاي برجام – شامل ذخاير اورانيوم، سطح غني سازي و شمار سانتريفوژها – موافقت کند .
دوم آنکه، امريکا بايد تاکيد کند که هرگونه مساله خاص کنوني در مورد پايبندي ايران به برجام بايد پيش از بازگشت امريکا به توافق، حل و فصل شده باشد.
سوم آنکه، امريکا بايد به توافقي با ايران دست يابد که شامل مذاکره برسر برنامه موشکي اين کشور باشد.
و درنهايت آنکه، ايران و امريکا بايد همچنين در مورد مسائل گسترده تر منطقه اي مانند سوريه و يمن به توافق برسند .
اگر رفتار بي ثبات کننده ايران در منطقه تغيير نکرده باشد، شايد رئيس جمهور دمکرات احتمالي امريکا در مورد رفع تحريم ها و بازگشت به برجام با چالش هاي مهم داخلي از جمله از سوي کنگره مواجه شود. از اينرو، رسيدن به توافق با ايران که حداقل شامل مذاکره در مورد موشک ها و مسائل منطقه اي باشد، مي تواند به موفقيت سياسي در داخل نيز منجر شود.

اداره کل رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.