سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 - Tuesday, May 21, 2019
 شرح مطلب
تنش هاي بين پاکستان و هند «مي تواند دو کشور را به آستانه جنگ سوق دهد
11:42:15 - 1397 يکشنبه 5 اسفند
بزرگنمایی:


هند و ايران، پاکستان را به حمايت از گروه هاي تروريستي در خاک خود متهم مي کنند. از نظر ژرژ لوفور، پژوهشگر موسسه روابط بين المللي و راهبردي و کارشناس هلال بحران افغانستان-پاکستان-هند، اسلام آباد قرباني بازي هاي بين المللي شده است.ايران نيزاسلام آباد را مسئول حمله اي که يک روز بعد از حمله در کشمير در خاکش روي داد، مي داند. اين تيرگي روابط بين دو کشور پاکستان را منزوي خواهد کرد؟ گروه جيش العدل که مسئوليت اين حمله را به عهده گرفت، در واقع احياي گروه از ميان رفته، جندالله است. اين تروريست هاي سني تندرو در پاکستان مستقر نيستند، بلکه در سيستان بلوچستان ايران هستند. اما گروه هاي تروريستي مرز نمي شناسند، آنها پس از حمله در بخش بياباني پاکستان مخفي مي شوند. به هر حال پاکستان از آنها حمايت نمي کند.

تنش ها بين پاکستان و هند «مي تواند دو کشور را به آستانه جنگ بکشاند»
هند و ايران، پاکستان را به حمايت از گروه هاي تروريستي در خاک خود متهم مي کنند. از نظر ژرژ لوفور، پژوهشگر موسسه روابط بين المللي و راهبردي و کارشناس هلال بحران افغانستان-پاکستان-هند، اسلام آباد قرباني بازي هاي بين المللي شده است.
لاکروا- هند پاکستان را به حمايت از گروه تروريستي که مسئوليت حمله اي را به عهده گرفت که ٤١ کشته در بين شبه نظاميان در کشمير به جاي گذاشت، متهم مي کند. اين تهديد به مداخله نظامي است. آيا اين بحران را بايد جدي گرفت؟
ژرژ لوفور- پاکستان در گذشته از گروه هاي تروريستي حمايت کرده است، اما اکنون ديگر نمي تواند آنها را کنترل کند. ديگر به نفع پاکستان نيست که فشار بر هند را افزايش دهد.
آنچه که روي داده است، مهم است زيرا حملاتي از اين نوع مي تواند دو کشور را به آستانه جنگ بکشاند. گروه جيش محمد که مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته است، طرفدار اسلام وهابي است، آنها مي خواهند خلافت اسلامي ايجاد کنند.
ايران نيزاسلام آباد را مسئول حمله اي که يک روز بعد از حمله در کشمير در خاکش روي داد، مي داند. اين تيرگي روابط بين دو کشور پاکستان را منزوي خواهد کرد؟
گروه جيش العدل که مسئوليت اين حمله را به عهده گرفت، در واقع احياي گروه از ميان رفته، جندالله است. اين تروريست هاي سني تندرو در پاکستان مستقر نيستند، بلکه در سيستان بلوچستان ايران هستند. اما گروه هاي تروريستي مرز نمي شناسند، آنها پس از حمله در بخش بياباني پاکستان مخفي مي شوند. به هر حال پاکستان از آنها حمايت نمي کند.
اين بحران مهمي بين دو کشور نيست. ايران در پاکستان و افغانستان از طالبان حمايت مي کند، هر چند که آنها سني اند. از نظر ايران خطر آنها کمتر از داعش است زيرا آنها رسالت تشکيل خلافت جهانشمول را ندارند. از نظر اقتصادي، تهران منافع مشترکي با پاکستان دارد. پاکستاني ها نيز به اين رابطه با ايران نياز دارند تا بتوانند گاز و نفت داشته باشند.
محمد بن سلمان، وليعهد سعودي هفته گذشته به دو کشور آسيايي سفر کرد. وي در پاکستان و سپس در هند خواستار تنش زدايي در روابط اسلام آباد و دهلي نو شد. اين چه اهميتي مي تواند داشته باشد؟
محمد بن سلمان دوستي هايي را در هند و پاکستان نياز دارد، خريداري مي کند. اکنون ما با بازي ژئوپوليتيک در منطقه پشتون بين پاکستان و افغانستان سر و کار داريم. همه گروه هاي تروريستي بين اين دو کشور هستند.
اکنون در رقابت بين مسکو و واشنگتن که هر يک تمايل دارند با طالبان مذاکره کنند، همه چيز به نمايش در مي آيد. در پکن نيز اين رقابت وجود دارد. چين در طرح جاده جديد ابريشم که ازمناطق پرجمعيت پشتون در پاکستان مي گذرد، سرمايه گذاري عظيمي مي کند.

اداره کل رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.