جمعه 27 دي 1398 - Friday, January 17, 2020
 تأليفات و گزارشات 
رويکرد اقتصاد مقاومتي در آسيب‌‌شناسي اقتصادي8989انديشه اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوي برآمده از فرهنگ اسلامي، مبتني بر دو محور تعيين نقاط آسيب‌پذير اقتصادي و ارائة راهبردهاي ايمن‌ساز در رويکرد اسلامي است.../Uploads/NewsPics/211.jpg
ترجمه و نشر 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون ماهيت حکومت و حاکميت آمريکا368 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون پيرامون ماهيت حکومت و حاکميت آمريکا توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا ترجمه و نشر يافت.../Uploads/NewsPics/1327944737_123386.jpg
ترجمه و نشر 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون جنگ نرم - قدرت نرم - جنگ رواني دشمن و مفهوم قدرت نرم366 3000 صفحه مقالات از منابع معتبر خارجي پيرامون جنگ نرم - قدرت نرم - جنگ رواني دشمن و مفهوم قدرت نرم توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا ترجمه و نشر يافت. ../Uploads/NewsPics/1390-12-14-201234103841402055252538.jpg
کتاب رسانه و مديريت برداشت عمومي منتشر شد362کتاب رسانه و مديريت برداشت عمومي نوشته دکتر امير محبيان توسط انتشارات پيشگامان انديشه آريا منتشر شد.../Uploads/NewsPics/20120923161642715.jpg
کتاب چشمان بسته دهان هاي گشوده منتشر شد361کتاب چشمان بسته دهان هاي گشوده نوشته دکتر امير محبيان توسط پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شد.../Uploads/NewsPics/20120923161339355.jpg
کتاب سينما و مديريت تصاوير ذهني منتشر شد360کتاب سينما و مديريت تصاوير ذهني نوشته دکتر امير محبيان توسط انتشارات پيشگامان انديشه آريا منتشر شد.../Uploads/NewsPics/20120917160653588.jpg
17 عنوان کتاب در 4 محور در حال نگارش مي باشد 359عناوين و محورهاي 17 کتاب در حال نگارش توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا به شرح زير مي باشد:../Uploads/NewsPics/20121106115143377.jpg
نگارش هشت عنوان کتاب در خصوص جنگ نرم26هشت عنوان کتاب در خصوص جنگ نرم در راستاي تبيين علمي نظرات مقام معظم رهبري در دست نگارش مي باشد.../Uploads/NewsPics/psyop-book.jpg
پروژه پژوهش و تدوين 44 عنوان کتاب فرهنگي25پروژه پژوهش و تدوين 44 عنوان کتاب حسب قرار داد با انجمن مفاخر فرهنگي ../Uploads/nopic.jpg
دوازده عنوان کتاب با موضوعات اجتماعي و فرهنگي نگارش يافت24دوازده عنوان کتاب با موضوعات اجتماعي و فرهنگي توسط مرکز پژوهشي راهبردي آريا حسب قرار داد با موسسه کتاب همشهري نگارش يافت.../Uploads/NewsPics/20121106113836736.gif
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.