جمعه 4 بهمن 1398 - Friday, January 24, 2020
 پژوهش هاي منتشر شده 
رويکرد اقتصاد مقاومتي در آسيب‌‌شناسي اقتصادي8989انديشه اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوي برآمده از فرهنگ اسلامي، مبتني بر دو محور تعيين نقاط آسيب‌پذير اقتصادي و ارائة راهبردهاي ايمن‌ساز در رويکرد اسلامي است.../Uploads/NewsPics/211.jpg
کتاب رسانه و مديريت برداشت عمومي منتشر شد362کتاب رسانه و مديريت برداشت عمومي نوشته دکتر امير محبيان توسط انتشارات پيشگامان انديشه آريا منتشر شد.../Uploads/NewsPics/20120923161642715.jpg
کتاب چشمان بسته دهان هاي گشوده منتشر شد361کتاب چشمان بسته دهان هاي گشوده نوشته دکتر امير محبيان توسط پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شد.../Uploads/NewsPics/20120923161339355.jpg
کتاب سينما و مديريت تصاوير ذهني منتشر شد360کتاب سينما و مديريت تصاوير ذهني نوشته دکتر امير محبيان توسط انتشارات پيشگامان انديشه آريا منتشر شد.../Uploads/NewsPics/20120917160653588.jpg
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.