جمعه 27 دي 1398 - Friday, January 17, 2020
 بولتن ترجمه مقالات نشريات خارجي 
سخنراني پوتين پيرامون نبرد سوريه: بايد با مهارت جنگيد نه تعداد988ولاديمير پوتين رئيس‌جمهور روسيه در جلسه گسترده هيئت رئيسه وزارت دفاع اعلام نمود روسيه بايد در بخش ساخت ارتش نسل نوين جاي اول را احراز کند. وي گفت راهبرد دفاعي جديد آمريکا ماهيت تهاجمي و تجاوزگر دارد. ولي روسيه مي‌تواند بطور مؤثر به همه تهديدها واکنش نشان داده و همزمان ژاندارم جهاني نشده و به مسابقه تسليحاتي بيرمق کننده کشيده نشود. فرمانده کل قواي روسيه سخنان سووُروف (Suvorov) سردار شهير روسيه را تکرار کرد که گفته بود: "بايد با مهارت جنگيد نه تعداد".../Uploads/NewsPics/پوتین.jpg
پايش فکري فرهنگي جهان اسلام(شماره 15)951پايش پوياي فکري-فرهنگي جهان اسلام، تلاشي است براي آگاهي يافتن از مهم‌ترين رويدادهايي که در عرصۀ کشورهاي جهان اسلام روي مي‌دهد. اين رصد که به صورت ماهانه به چاپ مي‌رسد، در چند حوزه فعاليت مي‌کند.../Uploads/NewsPics/gsdgfsdg.JPG
بولتن شماره 55 مهر 92834ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 54 شهريور 92806ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 53 مرداد 92743ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 52 تير 92719ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 51 تير 92699ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 50 اسفند 91562ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 49 دي 91522ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 48 آذر 91447ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 47 آذر 91429ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 46 آبان 91417ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/InTheMedia.jpg
بولتن شماره 45 آبان 91408ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/paper.jpg
بولتن شماره 44 آبان 91358ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/newspaper1.jpg
بولتن شماره 43 مهر 91305ترجمه گزيده مقالات و تحليل هاي رسانه هاي خارجي../Uploads/NewsPics/newspaper1.jpg
Copyright © 2007-2014 Arya Strategic Studies Center, All rights reserved.
Designed & Developed by Arya Data Processing. Powerd by Arya Smart Land Co.