آيا امريکا مهلت معافيت تحريم هاي ضد ايراني براي برخي از کشور را تمديد خواهد کرد؟
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک (ایمیل):
متن نظر: *

 نظرات شما
1
1