مفهوم‌پردازي و تبيين سهم کارآفريني استراتژيک و مديريت دانشگاهي در تحقق اقتصاد مقاومتي
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک (ایمیل):
متن نظر: *

 نظرات شما
1
1