اقتصاد جهان در يک نمايه
12:46:31 - 1397 يکشنبه 25 آذر
مجمع جهاني اقتصاد

آيا ميدانيد اقتصاد جهان به 80 تريليون دلاري رسيده است که از آن ميان حدود يک ربع (24.4 درصد) آن مربوط به آيالات متحده مي‌شود.

آيالات متحده با داشتن اقتصاد 19.39 تريليون دلاري بزرگترين اقتصاد جهان را تشکيل مي‌دهد و پس از آن چين با داشتن اقتصاد 12.24 تريليون دلاري در رده دوم و ژاپن با اقتصاد 4.8 تريليون دلاري در رده سوم قرار دارند.
در ميان ساير اقتصادهاي بزرگ جهان آلمان با داشتن اقتصاد 3.68 تريليون دلاري، انگليس با اقتصاد 2.62 تريليون دلاري، هند با اقتصاد 2.6 تريليون دلاري، فرانسه با اقتصاد 2.58 تريليون دلاري، برزيل با اقتصاد 2.06 تريليون دلاري، ايتاليا با اقتصاد 1.93 تريليون دلاري، کانادا با اقتصاد 1.65 تريليون دلاري، روسيه با اقتصاد 1.58 تريليون دلاري و کرهي جنوبي با داشتن اقتصاد 1.53 تريليون دلاري در رده هاي چهارم تا دوازدهم قرار گرفته اند.

نکته جالب در مورد اقتصاد جهان اينست که اقتصاد چهار کشور بزرگ جهان، آيالات متحده، چين، ژاپن و آلمان حدود 50.56 درصد يعني نيم اقتصاد جهان را تشکيل مي‌دهند.
http://www.aryassc.com/Fa/Default.aspx?cod=3992
بستن   چاپ