تیتر خبر: مفهوم‌پردازي و تبيين سهم کارآفريني استراتژيک و مديريت دانشگاهي در تحقق اقتصاد مقاومتي
ایمیل فرستنده: *
ایمیل گیرنده: *
توضیحات: