تیتر خبر: مديران کدام انديشکده‌ها در آماده‌سازي سخنراني اوباما نقش داشتند؟
ایمیل فرستنده: *
ایمیل گیرنده: *
توضیحات: